Naujienos

Išrinkta nauja Infobalt asociacijos valdyba

Sukurta .

Infobalt valdyba

2013 12 18 įvykusiame Infobalt asociacijos, vienijančios daugiau nei 130 Lietuvos IRT sektoriaus įmonių, susirinkime išrinkta nauja valdyba, dirbsianti arimiausius 2 metus. Mums labai smagu, jog No Magic Europe direktorė Gitana Aklienė ne tik buvo pasiūlyta tarp kandidatų į valdybą, bet ir gavo daugiausiai balsų iš visų kandidatų. Taip pat ji - vienintelė moteris valdyboje.

Linkime direktorei visokeriopos sėkmės dirbant valdyboje bei laikant moteriškąją atsvarą vyriškajai jos daliai.