Naujienos

Pristatėme pranešimą PVPA forume Kaune

Sukurta .

PVPA 150 dpi


Balandžio 10 dieną Kaune vyko Personalo Valdymo Profesionalų Asociacijos (PVPA) organizuotas forumas „Geri darbuotojai: kaip juos išlaikyti organizacijoje?“. No Magic Europe buvo viena iš dviejų įmonių, kurias organizatoriai pakvietė pristatyti savo patirtį bei paprastus, bet veikiančius įsitraukimo metodus. Mūsų personalo vadovė Laima Okuličienė šiame forume pristatė pranešimą „Kaip darbuotojų išlaikymo galvosūkį sprendžia IT įmonė?“.

Auditorija puikiai įvertino Laimos pranešimą, o klausimų sesija po jos pranešimo užtruko gerokai ilgiau, nei buvo planuota nes susidomėjimas kompanija buvo išties didelis. Po forumo, organizatoriai išreiškė nuomonę, jog būtų smagu išgirsti Laimos Okuličienės No Magic Europe pavyzdžiu parengtą pranešimą ateityje numatomuose PVPA renginiuose.

Forumo metu buvo pristatytos naujausios įžvalgos iš tyrimų apie darbuotojų pritraukimą, išlaikymą ir jų įsitraukimo didinimą organizacijose. Forumo dalyviai — vidutinių ir didelių įmonių personalų skyrių darbuotojai bei vadovai. Forumas vyko Kauno Technologijos Universiteto patalpose. Dalyviai gavo atsakymus į klausimus, kokius įsitraukimą didinančius veiksmus atlieka sėkmingų organizacijų vadovai ir kodėl veiksmai, puikiai veikiantys vienoje įmonėje, ne visada pasiteisina kitoje.

Didžiuojamės, kad mūsų kompanija bei jos veikla nelieka nepastebėta ir, kad mus kviečia pristatyti pranešimus profesionalams skirtuose renginiuose. Smagu ir tai, kad ne tik auditorija, bet ir renginio organizatoriai buvo nuoširdžiai dėkingi už įdomų ir naudingą pranešimą.

Dalyvavome OMG Technical Meeting renginyje JAV

Sukurta .

OMG-logo-high-res


Kovo 18-22 dienomis dalyvavome OMG pasaulinės standartų organizacijos organizuotame Technical Meeting renginyje. OMG atsakinga už industrinių standartų tobulinimą bei naujų standartų kūrimą. Šie standartai įgalina lengvą apsikeitimą duomenimis bei sistemų suderinamumą kompanijoms, naudojančioms standartais paremtus sprendimus.

No Magic Europe visada garsėju geriausiu standartų palaikymu. Taip pat mus žino už spartų naujausių standartų diegimą siūlomuose sprendimuose. Taigi, nenuostabu, kad dalyvaujame ne vieno standarto kūrimo grupėse, o kai kurioms grupėms netgi vadovaujame.

Mūsų tikslas — standartai, leidžiantys sklandžiai susišnekėti skirtinguose pasaulio kampeliuose įdiegtoms bei diegiamoms verslo ir inžinerijos sistemoms ir, žinoma, su jomis dirbantiems žmonėms. Tai paprasta, kai viskas aplink kalba viena — standartų kalba, kuri nepavaldi nei geografiniams, nei kalbiniams skirtumams.

Dalyvavome Integrated EA konferencijoje Londone

Sukurta .

iea14-button-200x100

Vasario 25-26 dienomis No Magic Europe trijų žmonių komanda dalyvavo Integrated EA konferencijoje Londone. Ši konferencija — didžiausias įmonių verslo architektūrai skirtas renginys Europoje, kasmet pritraukiantis valstybinio ir gynybos sektorių bei didžiausių pramonės įmonių, dirbančių su gynybos sektoriumi atstovus iš viso pasaulio. Konferencijoje susirenka ir apie naujausius verslo architektūrų valdymo iššūkius diskutuoja įmonių aukščiausio rango vadovai, verslo architektai bei sistemų inžinieriai.

Kasmet konferencijoje pranešimus skaito žymiausi įmonių verslo architektūros sektoriaus atstovai, įvairių šalių gynybos sektorių įmonių vadovai, aukšti gynybos ministerijų valdininkai, o nedidelėje, parodai ir pristatymams skirtoje salėje, galima pamatyti ne vieną uniformuotą kariuomenės atstovą.

„No Magic Europe šioje rinkoje — ne naujokai. Mūsų gaminami produktai yra įtraukti į JAV gynybos departamento rekomenduojamųjų naudoti programinių sprendimų sąrašą ir yra plačiai naudojami avianautikoje, kariniame laivyne bei misijų planavimo štabuose.
Šiemetinė mūsų kelionė į konferenciją — taip pat ne pirmoji. Esame dalyvavę ir keliose ankstesniais metais vykusiose konferencijose. Šių metų konferencijai ruošėmės labai atsakingai ir tikime, jog dalyvavimas tokio pobūdžio renginiuose, nors ir yra labai brangus malonumas, tikrai atneša naudos tiek produktų bei įmonės žinomumui, tiek ir sprendimų bei paslaugų pardavimams“ — teigė No Magic Europe direktorė Gitana Aklienė.

Parodoje No Magic Europe pristatė naujausiais gynybos sektoriaus standartais (UPDM, Modaf bei NAF) paremtus ir šiam sektoriui specialiai pritaikytus modeliavimo sprendimus bei paslaugas. Tarp pristatytų produktų buvo Cameo Systems Modeler , skirtas sistemų modeliavimui bei UPDM įskiepis MagicDraw® platformai, leidžiantis modeliuoti įmonių verslo architektūras bei planuoti įvairias misijas.

Pabaigėme projektą "Modeliavimu paremtas dokumentacijos generavimas"

Sukurta .

NME logo small  kuriame lietuvos ateiti  KTU-logo-150

No Magic Europe, kartu su Kauno Technologijos Universitetu, užbaigė projektą VP2-1.3-ŪM-05-K-01-140 pagal priemonę „Inočekiai LT“*, kuris leidžia MagicDraw aplinkoje, naudojant Object Management Group (OMG) organizacijos plėtojamą sistemų inžinerijos standartą SysML sumodeliuoti dokumentacijos šabloną bei pagal jį sugeneruoti projekto dokumentaciją įvairiais formatais.

Dokumentacija yra vienas iš svarbiausių projekto dalių, kuri atlieka ne tik informacinį vaidmenį, bet turi ir išliekamąją vertę būsimuose projekto etapuose. Taigi, labai svarbu užtikrinti, kad skirtingos struktūros projektams dokumentacijos šablono kūrimas būtų paprastas, lankstus bei paremtas tais pačiais principais, kaip ir projekto modelio kūrimas.

Skirtos Europos Sąjungos lėšos leido panaudoti sistemų inžinerijoje naudojamo SysML standarto profilį projekto dokumentacijos šablono kūrimui MagicDraw modeliavimo įrankyje bei šio šablono intepretavimui naudojant OASIS standartų organizacijos sukurtą DocBook standartą.

Projekto rezultatai:

  • Sukurtas MagicDraw įskiepis, skirtas projekto dokumentacijos šablono modeliavimui
  • Įgyvendinta galimybė pakartotinai panaudoti sukurtą dokumentacijos šablono modelį skirtinguose projektuose
  • Įgyvendinta galimybė peržiūrėti dokumentaciją, taikant skirtingus dokumentacijos stilius, prieš generuojant dokumentacijos artifaktą.

Minėtam projektui įgyvendinti skirta 15 900 Lt de minimis paramos. Projektas įgyvendintas per 6 mėnesius nuo 2013 m. birželio 3 d. iki gruodžio 3 d.

* - Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonė, kurią nuo 2012 m. administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Daugiau informacijos apie šią priemonę galima rasti mita.lt tinklapyje