Naujienos

Verslo procesų valdymo praktika 2016

Sukurta .

Šių metų balandžio 27-28 d. Vilniuje vyks tarptautinis forumas - Procesinio valdymo praktika viešojo administravimo sektoriuje. 2016 metų forumas sieks gilintis į viešojo administravimo sektoriaus problematiką, iššūkius ir sprendimus. Viešojo administravimo organizacijos išgyvena transformacijos laikotarpį – jos persiorientuoja nuo kontroliavimo prie paslaugų teikimo. Klientai tikisi veiksmingų paslaugų (greičiau, su mažiau klaidų ir pan.), o valdžia minimizuoja skiriamus biudžetus ir spaudžia viešojo administravimo organizacijas veikti produktyviau (minimizuoti vertę nekuriančias veiklas ir suteikti paslaugas, panaudojant mažiau resursų). Tam kad galėtų teikti veiksmingai ir produktyviai teikti paslaugas, viešojo administravimo organizacijoms reikia gerų ir tinkamai vykdomų paslaugų teikimo procesų.

Šiame kontekste viešojo administravimo sektorius yra vienas iš “karščiausių” sektorių, kuriuose itin aktualu taikyti verslo procesų valdymo principus ir praktikas. Tačiau verslo procesų valdymo principų įdiegimas reikalauja esminių organizacinių pokyčių, kurie visada iškelia didžiulių iššūkių, ypač viešajame sektoriuje. Todėl yra labai svarbu dalintis praktine patirtimi, kaip verslo procesų valdymas buvo sėkmingai įdiegtas ir taikomas viešojo administravimo organizacijose. Taip pat labai svarbu paanalizuoti ir nesėkmingo diegimo atvejus bei suprasti tipines diegimo klaidas bei išvengti jų ateityje. Verslo procesų valdymo praktika 2016 forumas siekia suburti proceso valdymo praktikų/entuziastų bendruomenę, suteikti infrastruktūrą pasidalinti patirtimi ir paskatinti nuolatos mokintis bei tobulinti procesų valdymo diegimą bei taikymą viešojo administravimo srityje.

Daugiau apie formumo prgramą, pranešėjus ir diskusijų temas specialiame forumo puslapyje:Banner mailing